Termenii și condițiile

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI, PRINCIPIILE DE PROTECȚIE A CONFIDENȚIALITĂȚII ȘI UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

Bine ați venit pe site-ul Plzeňský Prazdroj, a.s.. Site-ul de pe domeniul prazdroj.cz („Site-ul”) este administrat de Compania Plzeňský Prazdroj, a.s., cu numărul de identificare: 453 57 366, sediu social la U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă de Tribunalul Plzeň cu numărul de dosar B 227 (în cele ce urmează, denumită „Compania”). În cele ce urmează, orice referință la „(a) noastră”, „noi” sau „nouă” se face la Companie.

1. Termenii și condițiile de utilizare

Orice conținut pus la dispoziție pe Site este protejat de drepturile de autor ale Companiei. De asemenea, în conformitate cu legea dreptului de autor, Compania este autorul bazei de date puse la dispoziție pe Site. Toate drepturile rezervate. Prin accesarea Site-ului, sunteți de acord cu următorii termeni și condiții de utilizare a Site-ului web și cu principiile de protecție a confidențialității, respectiv cu utilizarea modulelor cookie („Termenii și condițiile”). Înainte de a utiliza Site-ul, vă rugăm să citiți acești Termeni și condiții.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE, PĂRĂSIȚI SITE-UL IMEDIAT.

2. Limita de vârstă

În conformitate cu legislația cehă, nu trebuie să aveți acces la anumite secțiuni ale Site-ului dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani, sau dacă sunteți sub vârsta limită minimă pentru consumul de alcool conform legislației din țara, provincia, statul sau teritoriul de unde ați accesat Site-ul. Dacă vă încadrați într-o astfel de categorie, este posibil ca acțiunile dumneavoastră să contravină legii sau a altor reglementări legale în vigoare în țara în care vă aflați sau în locul de unde accesați Site-ul și trebuie să părăsiți imediat secțiunile respective. Înainte de a vi se permite accesul la respectivele secțiuni, vi se va cere să vă confirmați vârsta.

3. Utilizarea în scopuri interzise

Vă angajați să nu utilizați Site-ul și, în principal, orice materiale sau servicii pe care le puteți obține prin utilizarea Site-ului într-o manieră care încalcă orice lege, reglementare, directivă, standard legal național, străin sau de drept internațional, respectiv orice tratat sau convenție internațională și/sau orice altă normă juridică.

4. Clauza de exonerare de răspundere pentru conținut

Site-ul este furnizat „ca atare”. Utilizarea Site-ului (inclusiv descărcarea de materiale sau legăturile către alte site-uri web) și utilizarea sau utilizarea bazată pe conținutul pus la dispoziție pe Site-ul web se face pe propriul dvs. risc. În măsura în care este permis de legislația în vigoare, vom fi exonerați în mod expres cu privire la orice declarație, condiție sau garanție legată de vandabilitatea, calitatea satisfăcătoare, adecvarea pentru un scop definit și/sau diligența și competența rezonabile care altfel ar putea fi incluse sau încorporate în acești Termeni și condiții în virtutea legii sau în alt mod. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, nu formulăm nicio declarație și nu oferim nici o garanție cu privire la:
 • exactitatea sau caracterul complet al oricăror materiale puse la dispoziție pe Site;
 • disponibilitatea și/sau funcționarea Site-ului fără probleme sau întreruperi;
 • compatibilitatea Site-ului cu calculatorul și software-ul ;
 • posibilitatea ca Site-ul să fie infectat cu viruși.

5. Declinarea răspunderii

În măsura permisă de legislația în vigoare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune, în special, dar fără a se limita la răspunderea pentru orice pierdere, prejudiciu, costuri și/sau cheltuieli directe sau indirecte (inclusiv costurile reprezentării legale sau din partea experților, precum și orice alte costuri) care pot apărea, direct sau indirect, în legătură cu accesarea și/sau utilizarea Site-ului sau în legătură cu conținutul acestuia, ori cu orice informații puse la dispoziție aici. Nu ne asumăm răspunderea pentru informații inexacte și/sau incorecte, indiferent dacă astfel de informații au fost dezvoltate de utilizatorii Site-ului sau de noi, sau dacă au apărut ca urmare a conectării de hardware sau software la Site, sau a erorii umane la prelucrarea datelor introduse pe Site. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru pierderile sau pagubele suferite de dvs. și care ar fi putut fi cauzate de utilizarea sau încercarea dumneavoastră de a utiliza Site-ul sau orice conținut pus la dispoziție aici.

6. Proprietatea intelectuală

Oricare și toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Site-ului (în special, drepturile asupra mărcilor comerciale, imaginilor și siglelor) sunt deținute sau utilizate sub licență și rezervate de noi. Nu obțineți niciun drept asupra conținutului Site-ului, cu excepția dreptului limitat de a-l utiliza în conformitate cu Termenii și condițiile.

7. Utilizarea Site-ului

Puteți utiliza Site-ul în conformitate cu Termenii și condițiile. Puteți imprima Site-ul și/sau descărca informații din acesta pentru uz personal, necomercial. Vă este interzis:
 • să conectați Site-ul web în orice mod cu orice altă pagină de Internet sau să selectați orice
parte a Site-ului pe care să o încorporați fără consimțământul nostru prealabil;
 • să accesați ilegal infrastructura Site-ului, să folosiți Site-ul web pentru a răspândi viruși
informatici, sau în scopuri ilegale; respectiv
 • să denaturați sau să modificați conținutul pe care îl copiați de pe Site sau utilizați acest conținut fără a face publice informațiile cu privire la drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate utilizate de noi în legătură cu acest conținut; informațiile de acest tip trebuie să fie afișate în același mod și în forma în care apar pe
În cazul încălcării acestor Termeni și condiții, vă putem întrerupe sau bloca temporar accesul la Site. De asemenea, veți fi trași la răspundere pentru eventualele daune pe care le-am putea suporta în această privință.

8. Hyperlinkurile

Link-urile către alte site-uri sunt furnizate pentru necesitatea dumneavoastră. Nu susținem și nu sprijinim respectivele site-uri sau pe operatorii lor și nu le monitorizăm în mod continuu. Utilizarea, vizualizarea și descărcarea unor astfel de site-uri se face pe propriul dvs. risc. Prin urmare, nu ne asumăm nicio răspundere în acest sens.

9. Modificările

Putem îmbunătăți, modifica, actualiza sau înceta operarea Site-ului și/sau a oricărui conținut pus la dispoziție pe acesta fără o notificare prealabilă. De asemenea, putem modifica acești Termeni și condiții în mod continuu. Prin urmare, vă recomandăm să citiți în mod regulat acești Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre versiunile actuale ale Termenilor și condițiilor, vă rugăm să părăsiți Site-ul deîndată.

10. Protecția datelor cu caracter personal

10.1 Informații generale, colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră. În condiții normale, puteți vizita Site-ul nostru web fără a furniza date cu caracter personal, cu excepția informării vârstei dvs. și a țării din care vă conectați. Aceste date sunt importante pentru respectarea cerințelor stabilite de legislația Republicii Cehe, deoarece Site-ul promovează și vinde băuturi alcoolice. De asemenea, vă vom procesa adresa IP. Datele dvs. cu caracter personal specificate în formularul de contact, care constau în prenumele, numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, ne vor fi furnizate de dvs. în scopul de a intra în contact și de a procesa solicitările dumneavoastră. În funcție de conținutul întrebărilor sau al solicitărilor dvs., măsurile adoptate înainte de a intra în contract la cererea dumneavoastră sau interesele legitime ale Companiei, care implică în special asigurarea capacității de a reacționa la întrebările dvs., pot servi drept bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, în unele situații, este posibil să vă solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal într-un anumit scop, de exemplu, pentru a vă putea înregistra și crea un cont de utilizator pe Site-ul nostru. În acest scop, vă rugăm să vă familiarizați cu informațiile specificate mai jos și cu declarația consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter cu caracter personal dacă doriți să procesăm datele dumneavoastră personale în condițiile specificate. Informații mai detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în Compania noastră pot fi găsite în Politica de confidențialitate.

10.2 Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare sau prin înregistrarea prin Facebook, ă exprimați acordul pentru următoarele:
 1. Că datele specificate mai jos pot fi prelucrate de Compania noastră, în calitate de administrator, respectiv Plzeňský Prazdroj a.s. (societate pe acțiuni), cu sediul social la U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, cu numărul de identificare 45357366,
 2. Aceste date vor consta în numele și prenumele, adresa poștală, inclusiv strada, numărul, orașul, codul poștal, țara, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, numele de utilizator, parola și adresa IP;
 3. În scopul înregistrării clientului pe Site-ul nostru,
 4. Pentru o perioadă de 3 ani, cu excepția situației în care vă revocați consimțământul mai devreme. După expirarea acestei perioade, Compania poate prelucra datele cu caracter personal pe întreaga durată în care Compania are interese legitime, însă pe perioada maximă prevăzută de orice act statutar de prescripție pentru orice aspect referitor la înregistrarea dvs. pe Site-ul nostru și achizițiile
Compania se obligă să vă trateze și să vă gestioneze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Cehe. Acordul deja exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment prin debifarea câmpului aferent în contul dvs. de utilizator, sau prin transmiterea unui e- mail la adresa personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

10.3 Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, altele decât consimțământul:

Dacă faceți o achiziție pe Site-ul nostru ca și client neînregistrat, Compania va prelucra datele dvs. cu caracter personal în următorul scop: numele și prenumele, adresa poștală (strada, numărul, orașul, codul poștal și țara), numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, în scopul întocmirii Contractului de vânzare-cumpărare și livrării produselor comandate. După întocmirea Contractului de vânzare-cumpărare, Compania va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe întreaga durată în care are interese legitime, conform prevederilor oricărui act statutar de prescripție, legat de Contractul de vânzare-cumpărare încheiat. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi furnizate altor terți decât celor care participă direct la procesarea unei comenzi (transportatori, operatori etc.). Chiar și acestor părți terțe li se vor furniza date cu caracter personal strict în măsura în care este absolut necesar.

10.4 Furnizarea de informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană fizică vizată, în conformitate cu Legea nr. 101/2000 Coll., Legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale:
 1. Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Dreptul de a solicita corectarea sau completarea unor date cu caracter personal inexacte;
 3. Dacă Compania prelucrează sau dumneavoastră suspectați Compania de prelucrarea datelor cu caracter personal într-o manieră care contravine Legii privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile legale:
  1. Dreptul de a solicita o explicație din partea Companiei;
  2. Dreptul de a cere Companiei rectificarea promptă a situației, în special prin blocarea accesului, corectarea, completarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, atâta timp cât astfel de măsuri nu contravin altor reglementări legale;
 • Dreptul de a solicita despăgubiri rezonabile în conformitate cu legislația în vigoare, în cazul în care drepturile dvs. personale au fost afectate; și
 1. Dreptul de a solicita Companiei, în conformitate cu legislația, despăgubiri pentru
daune, în cazul în care Compania v-a provoca daune; Prin prezenta, Compania vă informează că, la 25 mai 2018, în condițiile definite de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul”), în relația cu Compania aveți următoarele drepturi:
 1. Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 2. Dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 3. Dreptul de a cere Companiei să limiteze prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
 4. contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru perioada de timp necesară Companiei să facă verificări în acest sens;
 5. prelucrarea datelor cu caracter personal se face în mod ilegal și refuzați să permiteți
ștergerea datelor cu caracter personal, însă, în schimb, solicitați limitarea utilizării acestora;
 • Compania nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru prelucrare, dar o
solicitați pentru determinarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
 1. ați adus obiecții împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Articolul 21 alineatul (1) din Regulament, sau până când se verifică dacă motivele legitime ale Companiei prevalează motivele dumneavoastră legitime;
 2. Dreptul la transferul datelor într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat
și interoperabil;
 1. Dreptul de a cunoaște natura prelucrării automate a datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea acestora pentru luarea deciziilor, dacă se efectuează sarcini sau se iau decizii pe baza unei astfel de prelucrări, implicând interferențe cu drepturile și interesele protejate legal ale Cumpărătorului;
 1. Dreptul de a nu face obiectul nici unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (a se vedea mai sus), inclusiv profilarea, care are efecte juridice pentru Cumpărător sau se referă în mod semnificativ la Cumpărător într-un mod similar, dacă o astfel de decizie nu este legată de aducerea la îndeplinire a unui contract încheiat între dumneavoastră și Companie;
 2. Dreptul de a fi informat dacă există posibilitatea ca o anumită situație de încălcare a protecției datelor cu caracter personal să ducă la un risc ridicat care afectează drepturile și libertățile Cumpărătorului. Astfel de încălcări trebuie raportate prompt Cumpărătorului de către Vânzător.
În condițiile definite de Regulament, aveți dreptul să formulați obiecții împotriva prelucrării datelor cu caracter personal pe baza unui interes legitim al Companiei împotriva profilării și împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. De asemenea, aveți dreptul să contactați Biroul de protecție a datelor cu caracter personal din Cehia, sau să depuneți o plângere la Biroul respectiv. În scopul exercitării drepturilor dvs., puteți contacta Compania în scris la adresa sediului său social, sau prin e-mail la adresa personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Informații mai detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal pot fi găsite în Politica de confidențialitate.

10.5 Solicitările dumneavoastră în legătură cu dreptul de acces

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de acces, puteți adresa o solicitare în acest sens la sediul Companiei noastre, sau puteți transmite un e-mail la personaldataprotection@eu.asahibeer.com . La cerere, Compania vă va furniza copii ale datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Pentru eventualele copii suplimentare pe care le solicitați, este posibil să vă facturăm un comision rezonabil corespunzător costurilor administrative. Dacă solicitați astfel de informații prin mijloace electronice, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod regulat, cu excepția cazului în care aveți nevoie de o altă metodă. Când vă procesăm solicitarea, suntem obligați să vă verificăm identitatea. Cererile dumneavoastră vor fi procesate prompt, nu mai târziu de 1 lună de la data solicitării. În cazuri justificate (luând în considerare în special numărul cererilor și complexitatea acestora), putem prelungi acest termen cu încă 2 luni, situație în care vă vom informa cu privire la o astfel de prelungire și motivele acesteia. În majoritatea situațiilor, oferim aceste informații în mod gratuit. Cu toate acestea, dacă solicitările dvs. sunt aparent nejustificate sau nerezonabile, în special dacă au un caracter repetitiv, este posibil să vă solicităm o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile administrative pentru furnizarea de informații, sau să refuzăm să vă îndeplinim solicitarea.

10.6 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care nu au atins vârsta minimă legală

Site-ul web nu este destinat persoanelor care nu au atins vârsta minimă legală, conform Articolului 2 de mai sus. Prin urmare, nu intenționăm să prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au atins această vârstă legală. Așadar, de îndată ce vom descoperi că ni s-au furnizat date cu caracter personal de la orice persoană care nu a împlinit vârsta minimă legală, vom șterge aceste date.

10.7 Utilizarea datelor cu caracter personal pentru scopurile de marketing ale terților

Nu vom transfera sau furniza în niciun caz datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți în scopuri de marketing.

10.8 Modulele cookie

Pe acest Site, folosim module cookie pentru a le oferi vizitatorilor un confort mai mare la vizualizare. Fișierele cookie sunt mici fișiere text create de Site-ul web de pe computerul dvs. odată ce accesați Site-ul. Acest Site utilizează atât așa-numitele module cookie „de sesiune”, cât și „persistente”. Cookie-urile de sesiune îi permit utilizatorului să navigheze prin marcaje individuale; acestea rețin toate informațiile pe care le introduceți. Un cookie de sesiune este șters automat când închideți browserul sau la scurt timp după. Cookie-urile persistente permit acestui Site să-și amintească preferințele și setările dvs. la următoarea vizită, motiv pentru care nu trebuie să vă conectați în mod repetat. Cookie-urile persistente expiră automat după o perioadă de timp definită. Acest Site utilizează module cookie care:
 • îmbunătățesc performanța Site-ului prin colectarea de informații privind modul în care Site- ul este utilizat de vizitatori (cum ar fi marcajele cel mai des vizitate).
 • îmbunătățesc funcționalitatea Site-ului și îl fac mai personalizat nevoilor dvs., deoarece toate selecțiile anterioare sunt memorate. Totuși, aceste informații nu sunt folosite pentru identificare sau pentru memorarea locațiilor vizitate de dumneavoastră pe
 • oferă funcționalitate pentru unele instrumente, furnizează mijloace anti-spam, precum și accesul la conținutul restricționat pentru categorii de vârstă; și
 • le permit unora dintre furnizorii noștri să ofere servicii care, în legătură cu Site-ul, sunt
furnizate de aceștia în numele nostru. Cookie-urile nu sunt viruși. Sunt doar fișiere text care nu conțin niciun program și, prin urmare, nu pot fi pornite ca un program. Un modul cookie nu se poate duplica și nu se poate distribui automat pe Internet. Cu toate acestea, la fiecare vizită, browserul dumneavoastră de Internet trimite module cookie pe pagina de Internet de care aparțin. Respectiva pagină este apoi afișată cu configurația dvs. Cu ajutorul modulelor cookie, putem înregistra, la nivel general, informații statistice despre comportamentul vizitatorului pe Site. Datorită acestui fapt, putem modifica Site-ul pentru a vă satisface interesele și cerințele. Cookie-urile ne ajută să identificăm acele părți ale Site-ului care sunt foarte populare sau problematice, dar acest lucru nu poate fi legat de un anumit utilizator. În plus, modulele cookie sunt utilizate pentru autentificarea dvs., pentru a elimina necesitatea de a introduce datele dvs. de identificare ori de câte ori accesați Site-ul. Mai mult, module cookie sunt folosite pentru a modifica Site-ul web și a vă satisface nevoile, cum ar fi afișarea Site-ului într-o limbă pe care ați selectat-o sau cu un anumit design grafic. Bineînțeles, puteți vizualiza acest Site și fără module cookie. Cu toate acestea, unele funcționalități pot fi limitate și vizualizarea Site-ului poate fi mai puțin confortabilă. Navigatoarele de Internet acceptă în general modulele cookie în mod automat. Totuși, puteți împiedica salvarea modulelor cookie prin selectarea în browser a opțiunii „Nu accepta module cookie”. Cookie-urile deja salvate pe computerul dvs. pot fi șterse în orice moment. Pentru a găsi setările acestei funcții, utilizați meniul de ajutor al browserului dumneavoastră. Prin utilizarea Site-ului, vă exprimați consimțământul pentru folosirea modulelor cookie așa cum este descris mai sus.

11. Legea guvernantă și jurisdicția

În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă în alt mod, sau în cazul în care o astfel de clauză va fi anulată, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase nu vor fi afectate. Acești Termeni și condiții sunt guvernate de legislația din Cehia. Orice litigiu care decurge din sau este în legătură cu acești Termeni și condiții va fi soluționat de o instanță cehă care are jurisdicția și competența locală.

Plzeň, la data de 18.05.2018
Plzeňský Prazdroj, a.s.